OUR TEAM

EVENT CO-ORDINATORS

Mr. Abhishek Dubey

Ms. Preeti Bansal

Ms. Simrit Arora

CORE SECRETARIAT

Tanmay Srivastava

SECRETARY GENERAL

Tanishka Bhatia

DEPUTY SECRETARY GENERAL

Parv Jain

DEPUTY SECRETARY GENERAL

Suhani Chauhan

DIRECTOR GENERAL

DELEGATE AFFAIRS

Yasharth Rana

USG

Palin Shah

USG

Srijan Vaid

ASG

Aishwarya Rajavat

ASG

Mishka Bajpai

ASG

INFORMATION TECHNOLOGY

Izaan Shafique

USG

Prachita Kanjolia

ASG

Riddhi Mishra

ASG

INTERNATIONAL PRESS

Saanvi Rai

USG

Shrishthi Singhal

ASG

Panchhil Sharma

ASG

LOGISTICS

Gaurav Sharma

USG

Lokshalya Pal

ASG

Nachiket Singh

ASG

Aaryan Tripathi

ASG